Informacje o zwrotach i reklamacji


Na tej stronie znajdziesz formularz zwrotu towaru oraz formularz rękojmi.

Zwrot towaru
Oferowane przez nas produkty są najwyższej jakości. Gdyby jednak z jakichkolwiek przyczyn zakupiony produkt nie spełniał Państwa oczekiwań, mogą Państwo skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Dla nas najważniejszy jest Klient, dlatego wprowadziliśmy 30-dniowy termin na zwrot zakupionego towaru. W większości sklepów taki termin to tylko 14 dni.

zwrot
 
By zwrócić produkt należy wypełnić oświadczenie odstąpienia od umowy, a następnie odesłać je na adres zawarty w oświadczeniu. Oświadczenie można również wysłać drogą elektroniczną na adres: info@jtcomniblend.pl
 
Zwyczajowo oświadczenie wysyła się wraz ze zwracanym towarem.
 
Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa kupujący.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Przesyłki zwrotne wysyłane do nas za pobraniem nie będą odbierane.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz zwrotu


Gwarancja

W ramach reklamacji przysługuje Państwo prawo do:

  1. Złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
  2. Żądania wymiany produktu na wolny od wad;
  3. Żądania usunięcia wady;
  4. Złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

Szczegółowe wyjaśnienie kwestii reklamacyjnych znajduje się w naszym regulaminie.

Towar będący przedmiotem zwrotu (odstąpienia od umowy) prosimy odesłać lub osobiście dostarczyć na adres:
PS STUDIO Paulina Szmalenberg
Koszalińska 7/51
41-219 Sosnowiec